Kadra

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia."

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi.

Nauczycielki wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność. Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami.

Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Mogą też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajęć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.

Nauczycielki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się i zdobywają nowe umiejętności pracy z dziećmi.

 

gronopedagogiczneryglice.jpg

 

Personel pedagogiczny w roku szkolnym 2021/2022

 

Dyrektor - mgr Małgorzata Siwek Słomska

 

Nauczyciele wychowawcy:

-        Krystyna Piątek

-        Maria Rogozińska

-        mgr Barbara Siedlik

-        mgr Iwona Lachowicz

-        mgr Małgorzata Stec

-        mgr Kinga Małek

-        mgr Joanna Ziomek

-        mgr Małgorzata Siwek Słomska

-        mgr Maria Kamień

 

 

Nauczyciel wspomagający i oligofrenopedagog:

      -        mgr Olga Budny

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe:

-        mgr Lesława Dominiewska - katecheza

-        mgr Switłana Cichoń - język angielski

-        mgr Wioletta Ochał – logopeda

 

Pomoc wychowawcza:

-        lic Agata Wróbel

 

Personel obsługi:

-        Barbara Zbylut – intendent

-        Barbara Nowak- kucharka

-        Jolanta Krużel - pomoc kuchenna

-        Beata Jezior - pomoc kuchenna

-        Iza Starzyk - woźna oddziałowa

-        Małgorzata Klimek - woźna oddziałowa

 

kadra_obsluga.jpg

 

Copyright 2011 Publiczne Przedszkole w Ryglicach - Kadra. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.