Kadra

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia."

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi.

Nauczycielki wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność. Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami.

Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Mogą też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajęć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.

Nauczycielki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się i zdobywają nowe umiejętności pracy z dziećmi.

 

 

Personel pedagogiczny Przedszkola w roku szk. 2019/20

gronopedagogiczneryglice

Personel pedagogiczny w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor - mgr Maria Kamień

Nauczyciele wychowawcy:

-        Krystyna Piątek

-        Maria Rogozińska

-        mgr Barbara Siedlik

-        mgr Iwona Lachowicz

-        mgr Agnieszka Szuba

-        mgr Kinga Małek

-        mgr Joanna Ziomek

Nauczyciel wspomagający: mgr Małgorzata Stec

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe:

-        mgr Beata Kupiec - katecheza

-        mgr Anna Marcinek - język angielski

-        mgr Wioletta Ochał – logopeda

Pomoc wychowawcza:

-        mgr Iwona Lachowicz

-        Agata Wróbel

Personel obsługi:

-        Barbara Zbylut – intendent

-        Barbara Nowak- kucharka

-        Jolanta Krużel - pomoc kuchenna

-        Renata Malig - pomoc kuchenna

-        Iza Starzyk - woźna oddziałowa

-        Małgorzata Klimek - woźna oddziałowa

kadra obsluga

 

Copyright 2011 Publiczne Przedszkole w Ryglicach - Kadra. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.