RODO

Szanowny Rodzicu!

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust. 3 RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest: Publiczne Przedszkole w Ryglicach 33-160 Ryglice, ul. 11 Listopada 8, reprezentowane przez dyr. Maria Kamień, Tel. 14/6541060, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu w Ryglicach jest: Tomasz Pilch, z którym można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Cel przetwarzania jest każdorazowo określany w uzyskiwanej od Państwa zgodzie a dane dzieci przetwarzane na podstawie przepisów Prawa Oświatowego związane będą z realizacją obowiązku szkolnego. Przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będzie wykonywane do czasu wycofania wyrażonej wcześniej zgody, natomiast przetwarzanie na podstawie przepisów Prawa Oświatowego będzie odbywać się zgodnie z okresami przewidzianymi przez prawo dla poszczególnych kategorii dokumentów szkolnych.

4. Ma Pan/i prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Ochrony Danych Osobowych . Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

5. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonujących działalność związaną z pracą przedszkola. O tym fakcie będziecie Państwo każdorazowo informowani podczas uzyskiwania od Państwa na te czynności stosownej zgody.

6. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Copyright 2011 Publiczne Przedszkole w Ryglicach - RODO. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.