Ramowy rozkład dnia

Oddział I „Leśne Ludki"

6.30 - Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne i spontaniczne podejmowane z własnej inicjatywy. Różnorodne zabawy wspierające rozwój dziecka prowadzone pod kierunkiem nauczyciela - indywidualne lub z grupą.

8.00 - Zabawa orientacyjno - porządkowa integrująca grupę i wspomagająca procesy ogólnorozwojowe.

8.15 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 - Śniadanie - wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków oraz
rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

9.15 - Wspieranie rozwoju dziecka poprzez realizacje zadań edukacyjnych w oparciu o wybrany program edukacji przedszkolnej prowadzonych przez nauczyciela z całą grupą.

10.00 - Czynności porządkowe, samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze.

10.15 - Pobyt na powietrzu: spacery połączone z obserwacją środowiska społeczno przyrodniczego. Zabawy ruchowe organizowane lub swobodne, zabawy na przyrządach, w piaskownicy.

11.15 - Czynności samoobsługowe przygotowujące do obiadu.

11.30 - Obiad - uświadomienie dzieciom wartości zdrowego odżywiania wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

12.10 - Poobiedni odpoczynek: leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy o charakterze relaksacyjnym.
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu o charakterze integracyjnym.

14.15 - Czynności porządkowe w sali zabaw. Zabawa organizacyjno - porządkowa. Zabiegi higieniczne przygotowujące do podwieczorku.

14.30 - Podwieczorek. Wdrażanie do zdrowego odżywiania.

15.00 - Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu o charakterze integracyjnym. Rozchodzenie się dzieci.

Oddział II „Smerfy"

8.00-8.40 Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dzieckiem (wyrównawcza lub z dzieckiem zdolnym). Zabawy ruchowe i integracyjne.

8.40-8.50 Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

8.50-9.10 Śniadanie.

9.10- 11.45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizo¬wanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

12.00-12.30 Obiad.

12.30-13.00 Relaksacja. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek czytanych przez nauczyciela.

13.00-13.45 Dowolna działalność dzieci według ich inicjatywy i zainteresowań. Indywidualna praca z dziećmi. Gry dydaktyczne rozwijające analizę i syntezę wzrokową, słuchową oraz logiczne myślenie.

13.45-14.00 Porządkowanie sali. Przechodzenie dzieci do grupy I.

Oddział III

8.00-8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe. Zabiegi higieniczne.

8.15-8.30 Śniadanie. Zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wybór dyżurnych.

8.30-8.45 Poranne mycie zębów po posiłku. Dbanie o higienę jamy ustnej.

8.45-9.00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Rozwijanie sprawności fizycznej.

9.00-9.45 Zabawy swobodne. Indywidualna praca z dziećmi. Przygotowanie pomocy do zajęć.

9.45-10.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych. Zgodnie z tematyką programową zabawy ruchowe i twórcze.

10.30- 11.45 Organizowanie zajęć na powietrzu. Wycieczki, spacery. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

11.45-12.15 Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz muzyki relaksacyjnej.

12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

12.30-13.00 Obiad. Zwrócenie uwagi na zachowanie porządku wokół siebie.

13.00-14.00 Odpoczynek po obiedzie. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Indywidualna praca z dziećmi. Dowolna działalność z inicjatywy dzieci. Przejście do oddziału IV.

 


Oddział IV

8.00-9.00 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorakie zabawy, w tym zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne o wszechstronnym rozwoju.

9.00-9-15 - Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

9-15-9.30 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.30-9.45 - Mycie zębów po śniadaniu.

9.45-10.45 - Wspieranie rozwoju dziecka przez prowadzenie zajęć wych.-dyd.

10-45-11.00 - ,,Witaminka"- spożywanie soków, owoców i warzyw. Uświadomienie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.

11.00-12.00 - Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych , przyrodniczych. Prowadzenie obserwacji. Wycieczki , spacery.

12.00-12.45  - Swobodne zabawy dzieci. Rozwijanie zaciekawień.

12.45- 13-00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

13.00-13.30 - Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

13.30- 14.15 - Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Indywidualna praca.

14.15. 14.30 - Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe.

14.30- 14.45 - Podwieczorek. Zachowanie prawidłowej postawy. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

14.45-15.00 - Dowolna działalność dzieci . Kontakty indywidualne z rodzicami. Przejście do Oddziału I.

 

 

Copyright 2011 Publiczne Przedszkole w Ryglicach - Ramowy rozkład dnia. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.