Właściwości rozwoju fizycznego dzieci od 3 do 5 lat

W procesie rozwoju dziecka pięcioletniego przeplatają się okresy tzw. łatwe z okresami trudniejszymi dla samego dziecka i dla nas- wychowawców, rodziców. Wiek od 3 do 5 lat obfituje w trudne chwile. Dziecko zaczyna podlegać często skrajnym, gwałtownym reakcjom emocjonalnym. Dzieci w tym wieku dość często odmawiają wykonywania poleceń , chcą być często w centrum zainteresowań, najważniejsze. To one chcą decydować same o sobie. Są często uparte, niegrzecznie odpowiadają, dyskutują, są niezwykle ruchliwe, mają dużo energii, mają ogromną potrzebę zdobywania nowych doświadczeń. Jest to wiek ekspansji.

Czytaj więcej...

Właściwości rozwojowe dziecka 5-letniego

W procesie rozwoju dziecka pięcioletniego przeplatają się okresy tzw. łatwe z okresami trudniejszymi dla samego dziecka i dla nas- wychowawców, rodziców. Wiek od 4 do 5 lat obfituje w trudne chwile. Dziecko zaczyna podlegać często skrajnym, gwałtownym reakcjom emocjonalnym. Dzieci w tym wieku dość często odmawiają wykonywania poleceń, chcą być często w centrum zainteresowań, najważniejsze. To one chcą decydować same o sobie. Są często uparte, niegrzecznie odpowiadają, dyskutują, są niezwykle ruchliwe, mają dużo energii, mają ogromną potrzebę zdobywania nowych doświadczeń. Jest to wiek ekspansji.

Czytaj więcej...

Wartości w procesie wychowania

Biorąc pod uwagę rolę i funkcje wartości, trudno nie zauważyć ich ogromnego znaczenia w procesie wychowania, gdyż to one pozwalają zrozumieć wychowanka, poznać jego dążenia i zachowania, jednym słowem wspierają i ułatwiają działalność wychowawczą. Żadne działania, a tym bardziej działania wychowawcze nie mogą być podejmowane bez konkretnego celu.

Czytaj więcej...

Rozwój psychofizyczny czterolatka

Jeśli masz zamiar okiełznać czterolatka, życzę powodzenia. Musisz liczyć się z jego napadami złości, brakiem opanowania, używaniem brzydkich wyrazów i głupimi zachowaniami. Jedyne, co jest pocieszające, to , że jest to kolejny etap konieczny do prawidłowego rozwoju dziecka. I minie.

Czytaj więcej...

Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

Osiągnięcia przez jednostkę pełnej dojrzałości emocjonalnej jest procesem długotrwałym i nie każdy człowiek dojrzałość te osiąga. Jeśli rozwój emocjonalny we wczesnych stadiach ontogenezy przebiega pomyślnie, można oczekiwać dalszego prawidłowego kształtowania uczuć. Natomiast wszelkie zakłócenia rozwoju emocjonalnego we wczesnym dzieciństwie utrudniają, a nie kiedy uniemożliwiają osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej.

Czytaj więcej...

Razem nauczmy dziecko szacunku dla przyrody

Coraz więcej uwagi ludzie poświęcają problemowi ochrony środowiska oraz przywróceniu równowagi biologicznej na naszej planecie. Mamy obowiązek pozostawiania następnym pokoleniom, Ziemi nadającej się do życia. Mamy też obowiązek nauczyć dzisiejszą młodzież i dzieci , życia w zgodzie z przyrodą. Nam dorosłym często trudno jest zmienić poglądy, styl życia czy sposób postępowania w stosunku do natury i przyrody. Dlatego wszelkie nadzieje należy pokładać w młodym pokoleniu a szczególnie w dzieciach, które posiadają intuicyjne wyczucie funkcjonowania i w zgodzie ze światem przyrody.

Czytaj więcej...

Copyright 2011 Publiczne Przedszkole w Ryglicach - Artykuły dla rodziców. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.